.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Komputer – kto da wcześniej?

Daniel Dzienisiewicz
09/21

Kolejny konkurs chronologizacyjny! Tym razem na tapet bierzemy wyraz komputer.

W naszych zbiorach rzeczownik ten ujawnia się najwcześniej w 1965 r. Kontekst odsyła nas jednak do tekstu starszego o rok:

oai:http://bbc.uw.edu.pl:274

Kto da wcześniej?

Na wypadek występowania wyrazu w innych znaczeniach zastrzegamy, że interesują nas jedynie użycia wyrazu w znaczeniu ‘urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń’ (SJPSzym).

Uwaga! Nie dopuszczamy pisowni computer! Natomiast wariant kompjuter (oraz każdy wariant zaczynający się na literę „k”) jest mile widziany.


Na zakończenie ciekawostka. Obawy redakcji „Maszyn Matematycznych” okazały się prorocze…

oai:delibra.bg.polsl.pl:3014

Uaktualnienie 11 listopada 2016. Maciej Ogrodniczuk (dziękujemy!) wskazuje na stronę HINT (Historia, Nauka, Technika), gdzie wykonano dobrą robotę chronologizacyjną w zakresie komputera i innych terminów informatycznych. Przytoczono tam fragment przemówienia Hugona Steinhausa z 1963 roku, w którym pojawia się komputer. O ironio, tekst siedział sobie spokojnie w książce, którą trzymam metr od, nomen omen, komputera, na którym piszę te słowa:

Książka pochodzi z roku 2000, przemówienie Steinhausa opublikowano jednak po raz pierwszy w 1965 roku, zob. skan zamieszczony na stronie HINT. Czy zatem udało się zredatować grafię komputer na 1963? Niestety można mieć wątpliwości, we wspomnianej książce pojawia się tekst Steinhausa z 1963 roku, gdzie słowo to jest pisane przez „c”:

Trudno dziś stwierdzić, co Hugo Steinhaus miał w notatkach 16 listopada 1963 r. — komputer czy computer (i jak to słowo wymawiał? może jeszcze z angielska kompjuter?). My w każdym razie jesteśmy radzi, że słowo to być może po raz pierwszy zostało wypowiedziane w murach naszego Uniwersytetu.

W każdym razie HINT podaje też przytoczenie z roku 1964, więc na pewno udało się „cofnąć” komputer o rok.

Czy uda się znaleźć niezależny od Steinhausa zapis komputera z 1963? Kto da wcześniej?

(Filip Graliński)

Tagi