.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

O bajerowaniu i dzwonach

Daniel Dzienisiewicz
10/07

Czasownik bajerować używany jest obecnie w co najmniej dwóch znaczeniach. Zgodnie z definicją podawaną przez SJPDor bajerować oznacza:

wulg «mówić nieprawdę w celu oszukania kogo; okłamywać, nabierać, bujać»

Z kolei Miejski słownik slangu i mowy potocznej podaje następującą definicję:

Bajerować znaczy to samo co uwodzić, czyli pokazywać swoje zalety innej osobie- zalecać się.

Tyle o obecnym znaczeniu wyrazu. Mało kto jednak wie, że pierwotnie czasownik bajerować był odpowiednikiem dzisiejszego… dzwonić!

Znaczenie to zostało zarejestrowane już pod koniec XIX w. Uściślając: chodziło o szczególny sposób dzwonienia, zapoczątkowany przez biskupa Bajera. Użycie wyrazu było ograniczone do terytorium Kaszub.

oai:rcin.org.pl:24816

Konteksty związane z uwodzeniem zaczęły pojawiać się już bardzo wcześnie, bo w latach 30.:

oai:kpbc.umk.pl:43231

Podobnie było w przypadku mówienia nieprawdy:

oai:http://kpbc.umk.pl:43104

Odnalezione dwudziestowieczne przykłady pokazują jednocześnie, że semantyka „dzwonienia” była charakterystyczna jedynie dla XIX w. i Kaszub.

Tagi