.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Szynobus tygodnia 5

Daniel Dzienisiewicz
10/10

Dziś szynobus zmierza ku pewnej nienowej destynacji.

Autorzy OJ UW piszą, że rzeczownik destynacja oznacza

środ. «cel podróży; miejsce, zwłaszcza kraj, do którego się podróżuje».

Na stronie widnieje również informacja (poparta przykładami), że słowo to występuje w wyrażeniu destynacja turystyczna. Jeśli chodzi o przytoczoną kolokację, to należy się zgodzić, że jest ona stosunkowo nowa, gdyż nie odnalazłem jej w tekstach sprzed 2000 r.:

oai:http://kpbc.umk.pl:81574

Jak sprawa ma się z wyrazem destynacja wziętym z osobna?

Można przypuszczać, że wrażenie nowości omawianego rzeczownika spowodował fakt wpływu angielszczyzny na branżę turystyczną. Nie ograniczając się jednak do współczesnego środowiskowego charakteru wyrazu, należy stwierdzić, że występował on w języku epoki przedturystycznej w znaczeniu ‘cel podróży’ już od dość dawna i nie był świadectwem „wpraszania” się języka angielskiego na nasze podórko, lecz łaciny.

oai:http://www.sbc.org.pl:10799

Ponadto rzeczownik destynacja często używany był w języku wojskowym dla oznaczenia miejsca (celu), do którego miały udać się oddziały:

oai:http://www.sbc.org.pl:19267

Podsumowując, ubierzmy nasz wywód w zgrabne motto: ku najstarszym destynacjom!

Tagi