.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Dojutrkowość

Daniel Dzienisiewicz
11/18

Całkiem niedawno pisałem o wyrazach urzędowny, urzędownie oraz urzędowie, które znalazłem w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Nie zamierzam dać temu kultowemu opracowaniu spokoju, więc dziś pod lupę wezmę hasło dojutrkowość (prowizoryczność, tymczasowość). Nie będę zatrzymywał się jednak tylko na SJP Dor, już bowiem u Lindego zarejestrowane zostały wyrazy dojutrek oraz dojutraszek. Słownik wileński ukazuje nam hasła dojutrzność i dojutrzny. W Słowniku warszawskim znalazły się ponadto jednostki dojutrkostwo i dojutrznie.

Tyle o słownikach. W tekstach odnajdujemy ponadto przymiotnik dojutrkowy, przysłówek dojutrkowo, czasownik dojutrkować oraz gerundium dojutrkowanie. Obok formy dojutrkostwo ujawnia się oboczność dojutrkowstwo. Wychwytujemy także dojutrkowatość. Poniżej „fotogaleria”:

oai:http://jbc.bj.uj.edu.pl:56100
oai:http://www.wbc.poznan.pl:125743
oai:http://www.wbc.poznan.pl:118893
oai:http://www.sbc.org.pl:18265
oai:http://www.sbc.org.pl:10595
oai:http://mbc.malopolska.pl:66894

My jednak dojutrkować nie zamierzamy i solidnie zabieramy się do pracy.

Tagi