.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Ściąganie na egzaminie

Daniel Dzienisiewicz
11/24

Do egzaminów jeszcze daleko, ale my już przestrzegamy przed ściąganiem, bo jesteśmy buldogami akademickiej poprawności. My oczywiście nigdy nie ściągaliśmy, ale słyszeliśmy, że istnieją niegodziwcy, którzy uskuteczniają takie praktyki i jesteśmy tym faktem niezmiernie zaniepokojeni oraz zasmuceni. Tym bardziej że studenci V roku ocenili niegdyś, że ściąganie na egzaminie jest dopuszczalne bądź zależne od okoliczności:

oai:http://dlibra.utp.edu.pl:413

Nikt natomiast nie przyznał, że jest to niedopuszczalne. Ale od kiedy w ogóle mówimy o „ściąganiu” na egzaminach?

Google Books rejestruje dwa użycia tego sformułowania odpowiednio z lat 1977 i 1986.

My jednak sięgamy dalej i znajdujemy ściągającego Michasia z 1890 r.

oai:http://rcin.org.pl:27321

Cudzysłów sugeruje pewną świeżość i ostrożność autora w używaniu tego zwrotu.

Tagi