.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Samochód studyjny czy studialny?

Daniel Dzienisiewicz
12/09

Ostatnio trochę ruszyło się u nas od strony motoryzacyjnej. Jedziemy więc dalej.

W komunikacie Rady Języka Polskiego pt. Samochód studialny, zamieszczonym w zeszycie 5. „Poradnika Językowego” w 2002 r.1, rozstrzygano, która forma, studyjny czy studialny, powinna być stosowana przy opisie pewnego typu samochodu do badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Sekretarz Rady, autorka komunikatu, wskazywała, iż w stosunku do samochodu, który służy celom badawczym lepiej używać przymiotnika studialny, ponieważ pochodzi on od rzeczownika studia (‘wnikliwe badanie naukowe nad jakimś przedmiotem’). Zastrzegła jednak, że istnieje możliwość, iż samochód studyjny jest frazeologizmem, a więc połączeniem, w którym semantyka poszczególnych komponentów nie wpływa na globalne znaczenie związku wyrazowego. Autorowi pytania poradzono jednak, aby upowszechniał formę samochód studialny, jeśli zależy mu na przejrzystości terminologii motoryzacyjnej.

Taka odpowiedź mogłaby wydawać się ze wszech miar słuszna, jeśli rozpatrywalibyśmy ten wyraz wyłącznie z pozycji poprawnościowych. Nas jednak bardziej interesuje uzus.

Okazuje się bowiem, że połączenie samochód studialny występuje w języku najrzadziej; na drugim miejscu znajduje się samochód studyjny. Palmę pierwszeństwa oddać należy jednak reproduktowi samochód koncepcyjny. Połączenie pochodzące od ang. concept car stosowane jest do określenia prototypów samochodów służących do prezentowania nowych rozwiązań projektanckich lub technologicznych. W naszych zbiorach dla połączeń samochód koncepcyjny, samochód studyjny oraz samochód studialny odnajdujemy odpowiednio 74, 29 i 5 poświadczeń.

Z kolei wyszukiwarka Google zwraca 25 800 wyników dla zapytania samochód koncepcyjny, 1 160 dla zapytania samochód studyjny oraz 501 dla zapytania samochód studialny. Pierwszeństwo w tekstach ma więc samochód koncepcyjny.

Tagi