.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Turniura i świerszcz

Filip Graliński
01/06

Przemija moda, przemijają słowa…

Dołek około 1880 roku to nie błąd w naszych danych, turniura faktycznie po krótkiej przerwie przeżywała swój come back w latach 80. XIX w., po czym na dobre odeszła do lamusa (tuż po II wojnie próbowano jeszcze odkurzyć ten wynalazek, co też widać na wykresie). Ciekawe, jakie inne słowa mają taki bimodalny (nomen omen…) wykres — dwa wyraźne piki oddzielone krótkim okresem spadku?

Z turniurą wiąże się taka oto, powiedzielibyśmy dzisiaj, legenda miejska:

oai:jbc.bj.uj.edu.pl:263986

(Dowodów na rozpowszechnienie tej opowieści na razie nie mam, ale pachnie legendą miejską!)

Tagi