.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych UAM

Bułka z masłem i kaszka z mleczkiem

Daniel Dzienisiewicz
01/14

Mówiąc o czynności prostej, trywialnej, częstokroć wyrażamy łatwość jej wykonania przy pomocy sformułowań zawierających komponenty „żywieniowe”. Robią tak zresztą nie tylko Polacy, ale i użytkownicy innych języków: w języku angielskim powszechnie stosowane jest określenie piece of cake, a w rosyjskim — проще пареной репы. Warto odnotować na marginesie, że Anglosasi w ostatnim czasie stosują także reprodukt easy, peasy, lemon squeezy (zob. Internet). W języku polskim w tej kategorii wagowej konkurują ze sobą dwa frazeologizmy: bułka z masłem i kaszka z mleczkiem.

Pierwsze wyrażenie — bułka z masłem — jako frazeologizm zaczęto używać dopiero w międzywojniu:

oai:http://jbc.bj.uj.edu.pl:237671

Wcześniej bowiem występowało wyłącznie w kontekstach dosłownych. Natomiast kaszka z mleczkiem ujawniła swój metaforyczny charakter już wraz z najwcześniej odnalezionym (starszym od poprzedniczki) poświadczeniem:

oai:http://kpbc.umk.pl:64842

Bułka z masłem jednak i dziś występuje częściej w przytoczeniach dosłownych bądź w połączeniach takich, jak np. zarobić na bułkę z masłem i jej frekwencja jest o wiele wyższa. Kaszka z mleczkiem natomiast praktycznie jest nie do uświadczenia jako określenie potrawy.

Tagi