.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Mamy nowy artykuł

Daniel Dzienisiewicz
01/16

Z radością pragniemy zakomunikować, że w najnowszym numerze znakomitego czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” ukazał się nasz tekst.

Okładka

Okładka

Artykuł nosi tytuł К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке (Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim) i można przeczytać go na stronie czasopisma (link powyżej). W tekście przedstawione zostały wyniki badań lingwochronologizacyjnych przeprowadzonych na grupie rusycyzmów (wyrazy opatrzon kwalifikatorem ros.) zaczerpniętych z Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. S. Dubisza. Spośród setek wyrazów hasłowych, podejrzanych o rosyjskie pochodzenie, wybrano wyłącznie te jednsotki, które w korpusie tekstów historycznych (Odkrywka) w pewnym momencie na przestrzeni lat 1800-2000 przekroczyły frekwencję trzech wystąpień na milion słów. Artykuł przedstawia wyniki analizy chronologizacyjnej w formie fotoekscerptów. Jednostki opatrzone informacją chronologiczną w literaturze przedmiotu zostały antydatowane, a formy wariantywne zobrazowano na wykresach frekwencji w celu ukazania najbardziej produktywnych wariantów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do sięgnięcia do tekstu. Warto również przeczytać pozostałe artykuły, które weszły w skład tomu — prezentują bowiem szeroką gamę tematyczną. Z pewnością lektura zawartości najnowszego numeru będzie prawdziwą intelektualną gratką.

Siadamy zatem wygodnie w fotelu z nosem w książce, a Czytelników oraz Redakcję tomu — serdecznie pozdrawiamy!

Tagi