.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Na krzyż: NRF vs. RFN

Daniel Dzienisiewicz
01/30

Kolejny odcinek Na krzyż i kolejny problem (a zarazem jeden z najulubieńszych wykresów kol. Filipa): Niemiecka Republika Federalna czy Republika Federalna Niemiec? Obie formy były stosowane w okresie PRL dla określenia Zachodnich Niemiec. Punktem zwrotnym okazał się dzień 7 grudnia 1970 roku, kiedy Józef Cyrankiewicz i Willy Brandt podpisali Układ PRL-RFN (niem. Warschauer Vertrag) o normalizacji stosunków między dwoma państwami. Wydarzenie to przyczyniło się do zmiany przyjętej dotychczas abrewiatury NRF na RFN. Najwcześniej odnaleziona wzmianka prasowa o Niemieckiej Republice Federalnej chwali „niezłomną postawę” francuskiego pisarza Pawła Valery „wobec okupanta i kolaboracjonistycznego wydawnictwa NRF, z którym przed wojną stale współpracował”.

oai:mbc.malopolska.pl:12773

Natomiast o RFN wspomina się już w notatce PAP, dotyczącej rozmów wiceministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka z zachodnioniemieckimi dygnitarzami w Bonn. Podczas rozmów powoływano się także na układ z 1970 roku.

oai:www.pbc.rzeszow.pl:4814

Upragniony „krzyżowy” wykres wobec powyższych faktów przedstawia się następująco:

Tagi