.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Poprawiamy swoje błędy

Filip Graliński
02/04

Po wczorajszym świętowaniu stupościa kol. Daniela mamy kaca (nic to, że piwo było bezalkoholowe). Myśl o tym, ile błędów popełniliśmy do tej pory na naszym blogu, nie daje nam spokoju.

Bierzemy się jednak w garść i chwytamy byka za rogi: w parę chwil skleciliśmy w powłoce (Linuksa oczywiście — koledzy windowsowcy, ile czasu by Wam to zajęło?) skrypt, który szuka błędów językowych na naszym blogu. Skrypt korzysta z dwóch narzędzi: programu Pandoc (by zamienić post w formacie Markdown na czysty tekst) oraz narzędzia LanguageTool (do właściwej korekty).

Swoją drogą, LanguageTool to świetny, acz niedoceniany otwartoźródłowy program do korekty ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej. Obsługuje kilkadziesiąt języków, w tym i język polski (pod względem liczby reguł polszczyzna zajmuje 5. miejsce). LanguageTool wykrywa wiele typów błędów, np. brakujące albo zbędne przecinki, podejrzane słowa typu miedzy (jeśli nie „zza miedzy”, to najprawdopodobniej zapomnieliśmy o ogonku), niektóre błędy fleksyjne czy stylistyczne (na przykład czepia się wyrażenia „z wielkiej litery”, o którym już pisaliśmy na naszym blogu). Polskimi regułami opiekuje się Marcin Miłkowski.

Wracając do naszego bloga, oto rzeczony skrypt:

for POST in post/pl/*.md
do
  pandoc $POST -w plain -o - | perl -pne 's/_|\[[^\]]+\]//g'
done | languagetool -l pl -d WHITESPACE_RULE

Skrypt (a raczej wywołany w nim LanguageTool) wypisał informacje o 1594 błędach. Sprawdziliśmy ręcznie całą listę, okazało się, że faktycznie popełniliśmy 54 błędy. Precyzja była więc dość niska (54/1594 = 3,5%), LanguageTool miał jednak bardzo trudne zadanie ze względu na metajęzykowy charakter naszego bloga (dużo wyrazów w niestandardowej pisowni!), na zwykłych tekstach LanguageTool ma zazwyczaj dużo lepszą precyzję (i lepszą niż korektor gramatyczny z Worda).

Będziemy się tutaj ekshibicjonować i zamieścimy pełny wykaz naszych błędów. Większość z nich to nudne literówki (ale poruta!), ale są też ciekawsze smaczki:

2016-09-04-00002-Edmund-Wojtyła

22.) Line 231, column 1, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: Świeciem; Świecimy; Święcimy
...ku polskim pojawiły się wiele lat później:  Święciemy dzisiaj dzień święty, więc o świętym, a racz...
                        ^^^^^^^^^

2016-09-06-60023-Zmierzch-pragotronów

25.) Line 273, column 54, Rule ID: DYWIZ[1]
Message: Spacje wokół dywizu (w przeciwieństwie do myślnika) są zbędne: 'raczej-przypomnieć';
       jeśli to miał być myślnik, to należy napisać 'raczej — przypomnieć'.
Suggestion: raczej-przypomnieć; raczej — przypomnieć
...cyjnych miałem okazję się o tym przekonać, a raczej - przypomnieć sobie. Otóż pragotron, jak podaje łódzka GW...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
33.) Line 298, column 1, Rule ID: CUDZYSLOW_DRUKARSKI[4]
Message: W tym miejscu powinien być typograficzny cudzysłów otwierający: '„'.
Suggestion: „
...974 r., o którym poinformował nas niezawodny "Przekrój":  Ubogo: dwa pragotrony w tekstac...
                        ^
34.) Line 298, column 10, Rule ID: CUDZYSLOW_DRUKARSKI[3]
Message: W tym miejscu powinien być typograficzny cudzysłów zamykający: '”'.
Suggestion: ”
... którym poinformował nas niezawodny "Przekrój":  Ubogo: dwa pragotrony w tekstach i jeden...

2016-09-07-60003-pierwszy-prezydent-wszystkich-polaków

37.) Line 331, column 54, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („objęli”) a drugim („udało”).
...ycięzców wyścigu wyborczego. Czy tym, którzy objęli urząd prezydenta udało się zrealizować ten postulat? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Czyteln...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58

2016-09-09-60011-redatacje

42.) Line 350, column 11, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: języka; Jerzyka; Jeżyka; jerzyka; jeżyka; język; języku; języki; jeżyna; jerzyk; jerzyki; wężyka; Jerzaka; Jerzyk; Jerzyki; Jerzyku; Jerzyna; Jeżaka; Jeżyk; Jeżyki; Jeżyku; Mężyka; Wężyka; jerzyku; jezyda; jezydą; jeżaka; jeżycka; jeżycką; jeżyk; jeżyki; jeżyku; jeżynka; jeżynką; jeżyną; jeżyła
...ez chronologizacyjnych dotyczących jednostek jezyka. Dlaczego warto zajmować się tego rodzaju dz...
                        ^^^^^^
43.) Line 355, column 43, Rule ID: TYM_BARDZIEJ_ZE[1]
Message: Prawdopodobnie zbędny przecinek. Przecinek stawia się przed całym zestawieniem: 'Tym bardziej że'.
Suggestion: Tym bardziej że
...że przejść obok takiej informacji obojętnie. Tym bardziej, że w sposób znaczący wzbogaca ona wiedzę na tem...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^

2016-09-19-60013-hot-dog

97.) Line 659, column 58, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: niektórzy; niektóry; niewtórzy
...yscy lubimy dobrze zjeść (nie zawsze zdrowo: niektorzy z nas odbywają rytualne wyprawy do pobliskie...
                        ^^^^^^^^^
101.) Line 684, column 1, Rule ID: PL_GUILLEMET[1]
Message: Czy chodziło o cudzysłów ostrokątny '«'?
Suggestion: «
...tłumaczenia popularnego polskiego psiakrew: <<<<<<< HEAD   SMACZNEGO!  >>>>>>> ee80a654...
                        ^^
102.) Line 684, column 4, Rule ID: PL_GUILLEMET[1]
Message: Czy chodziło o cudzysłów ostrokątny '«'?
Suggestion: «
...maczenia popularnego polskiego psiakrew: <<<<<<< HEAD   SMACZNEGO!  >>>>>>> ee80a65424f...
                        ^^
103.) Line 691, column 2, Rule ID: PL_GUILLEMET[2]
Message: Czy chodziło o cudzysłów ostrokątny '»'?
Suggestion: »
...go psiakrew: <<<<<<< HEAD   SMACZNEGO!  >>>>>>> ee80a65424fc1e64cf5062fa7e1c61b4a47269d...
                        ^^
104.) Line 691, column 5, Rule ID: PL_GUILLEMET[2]
Message: Czy chodziło o cudzysłów ostrokątny '»'?
Suggestion: »
...psiakrew: <<<<<<< HEAD   SMACZNEGO!  >>>>>>> ee80a65424fc1e64cf5062fa7e1c61b4a47269d4 W...
                        ^^
105.) Line 691, column 10, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
...rew: <<<<<<< HEAD   SMACZNEGO!  >>>>>>> ee80a65424fc1e64cf5062fa7e1c61b4a47269d4 W Wielkopolsce (przynajmniej w tej części, z...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2016-09-20-60014-świronimia

106.) Line 699, column 16, Rule ID: DYWIZ[1]
Message: Spacje wokół dywizu (w przeciwieństwie do myślnika) są zbędne: 'inaczej-na';
       jeśli to miał być myślnik, to należy napisać 'inaczej — na'.
Suggestion: inaczej-na; inaczej — na
...iecięcych pokrzykiwań słowo w słowo. Tak czy inaczej - na pewno się tak mówiło (mówi?) jeszcze kilka(n...
                        ^^^^^^^^^^^^
109.) Line 731, column 38, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („jest”) a drugim („mówiło”).
...mów:  Ze słyszenia wiem, że o tym, że ktoś jest z Choroszczy mówiło się kilka dekad temu na Mazurach. Nie spodziewałem się jednak, że ludzie mogli...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58

2016-09-24-60018-Doroszewski

151.) Line 915, column 45, Rule ID: PRZYIMEK_RZECZOWNIK_KTORY[1]
Message: Ten szyk wyrazów jest błędny. Poprawnie: 'na której łamach'.
Suggestion: na której łamach
... przedsięwzięcie zainteresowało także prasę, na łamach której w 1924 r. na bieżąco relacjonowano podróż. K...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^

2016-09-28-60022-roman-dmowski

169.) Line 1028, column 1, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („odnajdujemy”) a drugim („jest”).
...ormacja prasowa na temat „Pana Romana”, jaką odnajdujemy jest... lista stypendystów z 1888 r., na której Dm...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58

2016-10-06-60030-zdzislaw-beksinski-i-jego-pierwsze-fatum

439.) Line 1533, column 26, Rule ID: TA_KSIAZKA[1]
Message: W bierniku zaimek „ta” ma formę 'tę'.
Suggestion: tę
...r niniejszego wpisu postanowił włączyć się w tą tendencję. Wystarczyła chwila poszukiwań, ab...
                        ^^
440.) Line 1533, column 26, Rule ID: PREP_CASUS[15]
Message: Ten przyimek jest używany z biernikiem lub miejscownikiem.
...r niniejszego wpisu postanowił włączyć się w tą tendencję. Wystarczyła chwila poszukiwań, ab...
                        ^^
441.) Line 1542, column 17, Rule ID: DYWIZ[1]
Message: Spacje wokół dywizu (w przeciwieństwie do myślnika) są zbędne: 'fatum-w';
       jeśli to miał być myślnik, to należy napisać 'fatum — w'.
Suggestion: fatum-w; fatum — w
...stety, w tym wypadku również wisiało nad nim fatum - w żadnym z kilkunastu odkrytych przypadków nie...
                        ^^^^^^^^^

2016-10-13-60036-wiezownica

515.) Line 1777, column 21, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: mający; mając; mające; mająca; mającym; mającą; dający; Majach; bający; gający; imający; majach; majacz; majaczy; majscy; mażący; myjący; mącący; rający; tający; łający; ma jacy
...ieniony” (wyparty) przez współcześnie żywy i majacy się nadzwyczaj dobrze wyraz wieżowiec:  Og...
                        ^^^^^^

2016-10-20-60041-rzucamy-beretem-czy-kamieniem

659.) Line 2635, column 3, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: przeciwieństwie
...iżej przedstawiam kilka przykładów:    W przeciwieńśtwie do powyższych, strukturalnie złożonych wyraż...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^
660.) Line 2643, column 48, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: dyscyplin
...niki zwrócone dla obu zapytań odnoszą się do dyscplin sportowych):   Profesor Jerzy Bralczyk w o...
                        ^^^^^^^^

2016-10-21-60042-tytus-albucjusz-udawal-greka

669.) Line 2676, column 41, Rule ID: WIADACY[1]
Message: Ten rusycyzm jest błędnie używany po polsku w znaczeniu: 'przodującej',
							'głównej',
							'przewodniej',
							'zasadniczej',
							'najlepszej'.
Suggestion: przodującej; głównej; przewodniej; zasadniczej; najlepszej
...ej w starożytności, Grecja nie utraciła swej wiodącej pozycji w zakresie oddziaływania kulturowego...
                        ^^^^^^^^

2016-10-24-60044-szynobus-tygodnia-7

678.) Line 2713, column 8, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: pociąg; podział; pociągi; pociągu; pociąga; podciąg; dociąg; pociap; pociąć; pociął; podziab; podziać; podziań; poci ag
...rgowisk i sprzedaży ze szczęk.    Jedzie pociag z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze ł...
                        ^^^^^^

2016-10-26-60046-wielka-i-duza-litera

690.) Line 2768, column 60, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: następujące; następująco; następujący; następująca; następującej; następującą; zastępujące; następując; na stepujące; nas tepujące
...go roku w Poradni Językowej PWN opublikowano nastepujące pytanie:  Cóż to za niedopatrzenie w defin...
                        ^^^^^^^^^^^

2016-11-03-60050-lachiw-rizaty

728.) Line 2969, column 42, Rule ID: PL_SIMPLE_REPLACE
Message: sie to najczęściej błąd; poprawnie pisze się: się.
Suggestion: się
....  Obyś żył w ciekawych czasach! (chciałoby sie dodać: i miejscu) – nikt trzeźwo myślący nie...
                        ^^^

2016-11-09-60054-teodor-dostojewski

764.) Line 3170, column 56, Rule ID: CUDZYSLOW_DRUKARSKI[4]
Message: W tym miejscu powinien być typograficzny cudzysłów otwierający: '„'.
Suggestion: „
...Cat-Mackiewicz, który nawet napisał o twórcy "Biesów" książkę. Do dziś we wspomnianych na w...
                        ^
765.) Line 3170, column 63, Rule ID: CUDZYSLOW_DRUKARSKI[2]
Message: W tym miejscu powinien być typograficzny cudzysłów zamykający: '”'.
Suggestion: ”
...kiewicz, który nawet napisał o twórcy "Biesów" książkę. Do dziś we wspomnianych na wstępie ...
                        ^

2016-11-17-60060-jeszcze-krotko-o-wihajstrze

820.) Line 3383, column 7, Rule ID: NIE_JAKIKOLWIEK[1]
Message: Po przeczeniu należy użyć wyrazu: 'żadnym'.
Suggestion: żadnym
...zana w bezpośrednim sąsiedztwie tytułu ani w jakimkolwiek innym miejscu, w którym moglibyśmy się jej s...
                        ^^^^^^^^^^^^

2016-11-18-60061-dojutrkujemy

827.) Line 3403, column 66, Rule ID: BOWIEM_ZAS_PRZECINEK[1]
Message: Ten wyraz nie powinien występować na początku zdania podrzędnego.
...ędę zatrzymywał się jednak tylko na SJP Dor, bowiem już u Lindego zarejestrowane zostały wyrazy ...
                        ^^^^^^

2016-11-23-60064-szynobus-tygodnia-11

853.) Line 3527, column 17, Rule ID: W_NAWIAZANIU_DO[1]
Message: To wyrażenie może być niepoprawne. Lepiej: 'nawiązując do'.
Suggestion: nawiązując do
...cz już w latach 30. XX w.  I jeszcze jedno w nawiązaniu do wycinka, zanim zacznie się film: nie dajmy s...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^

2016-11-24-60066-sciagac-na-egzaminie

854.) Line 3535, column 31, Rule ID: TYM_BARDZIEJ_ZE[1]
Message: Prawdopodobnie zbędny przecinek. Przecinek stawia się przed całym zestawieniem: 'Tym bardziej że'.
Suggestion: Tym bardziej że
...em niezmiernie zaniepokojeni oraz zasmuceni. Tym bardziej, że studenci V roku ocenili niegdyś, że ściągani...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^

2016-11-27-00023-swiety-posrod-efemeryd

868.) Line 3616, column 59, Rule ID: OKRES_CZASU[1]
Message: Wyrażenia typu „miesiąc czasu”, „okres czasu” są niepoprawne (pleonazmy). Wystarczy: 'okresie'.
Suggestion: okresie
...a w stosunkowo krótkim (powiedzmy 10-letnim) okresie czasu. Nie jest łatwo jednostce języka zostać efem...
                        ^^^^^^^^^^^^^

2016-11-28-60068-aikido

875.) Line 3663, column 16, Rule ID: WYDAWAC_SIE_BYC[1]
Message: Wyrażenie „okazało się być” jest modne i nadużywane, lecz niepoprawne. Poprawna jest forma 'okazało się'.
Suggestion: okazało się
.... Najmłodszym w rozpatrywanej grupie wyrazem okazało się być aikido, wedle naszych danych występujące w t...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^
876.) Line 3665, column 1, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („zamieszczono”) a drugim („był”).
... dopiero od 1975 roku. Czasopismem, w którym zamieszczono tekst najwcześniej odnaleziony poświęcony m.in. tej sztuce walki (będącej wówczas nowinką) był, oczywiście, niezawodny „Przekrój”. Została o...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58

2016-12-01-70002-autyzmu-historia

882.) Line 3744, column 19, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: autyzm; autyzmu; autycy; autyku; autyzmy
...wa lekarskiego czytamy:  Na temat związków autyzu z zaburzeniami psychicznymi zaliczanym do gr...
                        ^^^^^^

2016-12-03-60071-szynobus-tygodnia-12

899.) Line 3845, column 28, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: prawdzie; padzie; Padzie; Pajdzie; Pardzie; pajdzie; pandzie; pardzie; pawęzie
...aszego ukochanego zajęcia, tj. redatacji. Ku pawdzie chronologizacyjnej! Semper fidelis. Wyraz, ...
                        ^^^^^^^

2016-12-04-60072-obrzycko-2016

978.) Line 3947, column 32, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: frazeologizmów
...z anglicyzmów jako komponentów młodzieżowych frazologizmów), form perfektu w tekstach staroruskich, a t...
                        ^^^^^^^^^^^^^

2016-12-07-00027-samochod

1011.) Line 4004, column 39, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: światową; światowa; światowe; światowy; światów; oświatową; oświatowa; kwiatowa; kwiatową; światowi; Śniatowa; Świątkowa; światowca; światowo; świąt ową
...dem. Taaa… A to chyba jeszcze przed I wojną świątową, no nie?  Właśnie ukazały się nagrania z II...
                        ^^^^^^^^

2016-12-10-80002-przedwojenne-prezenty

1027.) Line 4089, column 3, Rule ID: BRAK_PRZECINKA_TEN_CO[6]
Message: Prawdopodobnie brak przecinka. Powinno być: 'końcu, na czym'.
Suggestion: końcu, na czym
...i przedwojennego laptopa z tej reklamy:  W końcu na czym byśmy wtedy pisali naszego bloga? Na platfor...
                        ^^^^^^^^^^^^^

2016-12-11-80003-zdrowe-slowa

1030.) Line 4103, column 16, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: Wikipedia
...eż bardzo proste, są słowniki  dziedzinowe, wikipedia, itp… Tak, ale z naszego zbioru słów wyrzuc...
                        ^^^^^^^^^
1040.) Line 4129, column 21, Rule ID: BRAK_PRZECINKA_KTORY[4]
Message: Brak przecinka w tym fragmencie zdania. Przecinek prawdopodobnie należy postawić tak: 'razie, jakie'.
Suggestion: razie, jakie
...tawie tych dwóch miar.  No dobrze. W takim razie jakie są dane wejściowe? Słowo i domena? Tak, mam...
                        ^^^^^^^^^^^

2016-12-17-60078-scena-polityczna

1064.) Line 4293, column 16, Rule ID: SKROTY_Z_KROPKA[1]
Message: Ten skrót piszemy z kropką: 'np.'
Suggestion: np.
...sie tej frazy. Odnalazłem 615   użyć, zob. np:  3. Po roku 1989 scena polityczna faktyc...

2016-12-22-70004-ICAL-2016

1109.) Line 4464, column 63, Rule ID: W_OPARCIU[1]
Message: Wyrażenie „w oparciu o” jest nadużywane i niezalecane przez językoznawców. Zalecane wyrażenie synonimiczne: 'na podstawie'.
Suggestion: na podstawie
...h słów należących do danej klasy, wyznaczoną w oparciu o stosunek hapaksów należących do tej klasy do...
                        ^^^^^^^^^^^

2017-01-11-60092-kopanie-sie-z-koniem

1176.) Line 4864, column 1, Rule ID: NIE_JAKIKOLWIEK[1]
Message: Po przeczeniu należy użyć wyrazu: 'żadne'.
Suggestion: żadne
...em jest — nie ma więc sensu wchodzić z nim w jakiekolwiek „polemiki”, bo i tak nic nam to nie da. W hi...
                        ^^^^^^^^^^^^
1179.) Line 4884, column 5, Rule ID: POSIADAC_MIEC[2]
Message: Niepoprawne jest łączenie czasownika „posiadać” z nazwami rzeczy drobnych i abstrakcyjnych oraz osób. Poprawnie: 'mamy'.
Suggestion: mamy
...ć się z koniem i kopanie się z koniem). Czy posiadamy jakieś informacje dotyczące jego najwcześnie...
                        ^^^^^^^^^
More info: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/posiadac;5384.html

2017-01-13-70006-rozum-i-godnosc-czlowieka

1182.) Line 4899, column 56, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („mam”) a drugim („przewinie”).
...Znamy już młodzieżowe słowo roku 2016, który mam wrażenie przewinie się jeszcze na tym blogu, pojawia się skrótowiec RiGCz (rozum i godnoś...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58
1193.) Line 4935, column 56, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: perska; perską; perłą; perła; Pełka; perełka; perka; Perka; Perką; Perska; Perską; Pełką; perełką; perką; peruka; peruką; per łka
...ika Katolickiego wreszcie pochodzi prawdziwa perłka:  Mówiąc o czynności prostej, trywialnej, c...
                        ^^^^^^

2017-01-28-00042-anatomia-pliku-tekstowego-2

1306.) Line 5326, column 18, Rule ID: PRZECINEK_PREP[1]
Message: Prawdopodobnie zbędny przecinek po przyimku: 'z'.
Suggestion: z
...ym — w następnym odcinku!) Z drugiej strony z, odcinka I wiemy, że dla komputera wszystko j...
1392.) Line 5410, column 34, Rule ID: ZWROTNE_BEZ_SIE[1]
Message: W tym zdaniu występuje czasownik zwrotny, a brakuje wyrazu „się”; powinno być: 'pojawić się' lub 'się pojawić'.
Suggestion: pojawić się; się pojawić
... w systemie   Linux, na końcu wierszy mogą pojawić dziwne znaki, np. ^M. Trzeba zaznaczyć, że ...
                        ^^^^^^^

2017-01-29-60103-haslownik-na-statku

1520.) Line 5575, column 46, Rule ID: MORFOLOGIK_RULE_PL_PL
Message: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni
Suggestion: lingwistyczne
...Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje ligwistyczne Wydaje się, że prof. Bańko ma rację, gdyż t...
                        ^^^^^^^^^^^^
1524.) Line 5595, column 1, Rule ID: ZDANIA_ZLOZONE[1]
Message: W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem („został”) a drugim („występował”).
...ycia” wyrazu hasłownik w polszczyźnie. Zanim został on włączony do terminologii leksykograficznej co najmniej od 1968 r. występował już w tekstach naukowych poświęconych tematyce prasowej. Najwcześniejsze świadectwo użycia hasłownika...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
More info: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1041:przecinek-przy-imiesowach-przysowkowych-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58

2017-02-03-60107-stuposcie-i-piwo-bezalkoholowe

1561.) Line 5716, column 37, Rule ID: TYM_BARDZIEJ_ZE[1]
Message: Prawdopodobnie zbędny przecinek. Przecinek stawia się przed całym zestawieniem: 'tym bardziej że'.
Suggestion: tym bardziej że
...oby się. Trzeba jednak pogodzić się z losem, tym bardziej, że powód do świętowania jest. Postanowiłem zate...
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^

Oczywiście LanguageTool wszystkiego nie wykryje, ale powoli zbliżamy się do perfekcji!

Tagi