.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Awans społeczny a Chałaciński

Daniel Dzienisiewicz
03/15

Na s. 102 swojej znakomitej książki Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne Wojciech Chlebda podaje, że wyrażenie awans społeczny pochodzi od Chałacińskiego — jest więc tytułowym skrzydlatym słowem. Zapewne chodzi tutaj o urodzonego w 1904 r. Józefa Chałacińskiego, socjologa, którego praca z 1931 r. nosiła tytuł Drogi awansu społecznego robotnika.

Awans społeczny może być kojarzony z ww. autorem, lecz nie jest jego oryginalnym tworem.

Wybrane dowody:

oai:ebuw.uw.edu.pl:126535
oai:sbc.org.pl:7548
oai:ebuw.uw.edu.pl:4268

Sformułowanie to funkcjonowało zatem co najmniej 39 lat przed wydaniem pracy Chałacińskiego.

Tagi