.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Język polski po 8:41

Filip Graliński
04/10

Niektórym badaczom języka wystarczy analizowanie zmian w języku w „grubych” okresach („polszczyzna dwudziestolecia”, „słownictwo powojenne”), inni rozpatrują dekady, lepiej: lata. Nas to nie zadowala, bywa przecież, że zmiana w słownictwie jest momentalna — inna była polszczyzna rankiem 10 kwietnia 2010 roku, inna — wieczorem.

To, co po 8:41 owego dnia stało się reproduktem, wcześniej istniało jedynie jako ponury antecedens.

oai:bc.radom.pl:3804

Tagi