.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Kto był pierwszą guzdralską?

Daniel Dzienisiewicz
05/09

Kontynuujemy nasze rozważania nad polską leksyką potoczną — wszystko to à propos naszego wystąpienia na konferencji Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich. Tym razem na warsztat bierzemy wyrazy guzdralska oraz guzdralski, odnotowane przez Słownik polskich leksemów potocznych pod red. Władysława Lubasia (SPLP).

oai:rcin.org.pl:39408
oai:rcin.org.pl:39408

Guzdralskich spotykamy codziennie: bywamy nimi my lub inni. Innymi słowy: denerwujemy innych albo inni denerwują nas swoją powolnością, która często doprowadza do wrzenia co bardziej dynamiczne jednostki. Warto jednak uzupełnić informację zamieszczoną w SPLP o informacje historycznojęzykowe. Udało nam się bowiem zlokalizować najwcześniejszą do tej pory guzdralską: otóż początkowo była to nazwa własna, określająca bohaterkę tytułową utworu Niemcewicza:

oai:ebuw.uw.edu.pl:4624

(Tym samym odkryliśmy na nowo ustalenia Juliana Krzyżanowskiego poczynione w „Mądrej głowie dość dwie słowie”).

Zdaje się, że nieprzypadkowo początkowo używano tego wyrazu wyłącznie w odniesieniu do kobiet:

oai:sbc.org.pl:7688

Nie od dziś bowiem wiadomo, że długo się stroją!

Tagi