.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Jeszcze o konferencjach: „VII Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika”

Daniel Dzienisiewicz
05/14

Opisywana wczoraj konferencja poświęcona komunikacji potocznej nie była jedynym ważkim wydarzeniem dobiegającego właśnie końca tygodnia. Otóż w czwartek (11.05) piszący te słowa wraz z kol. Łukaszem Borchmannem uczestniczył w VII Konferencji Historycznojęzykowej z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika.

Poważni prelegenci

Poważni prelegenci

Nasz referat nosił tytuł Przemiany semantyczne i ich ilościowe refleksy. Studium frekwencyjne rzeczownika staropolskiego i oparty był o klasyfikacje opracowane oraz opisane przez A. Niekrewicz w książce Rzeczowniki staropolskie we współczesnej polszczyźnie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: Gorzów Wielkopolski 2011). Otóż na bazie typologii rzeczowników staropolskich, które zachowały we współczesnej polszczyźnie przynajmniej jedno ze swoich średniowiecznych znaczeń, przeprowadziliśmy badanie frekwencyjne z wykorzystaniem narzędzi systemu Odkrywka, aby ustalić dynamikę rzeczowników niezmiennych oraz zmiennych semantycznie (zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych − znowu: według klasyfikacji autorki) w kontrowersyjnym (pod względem periodyzacyjnym, lecz znowu nie tak do końca pod względem informatycznym, zważywszy na ograniczenia wynikające z (nie-)skuteczności OCR-u) okresie 1800−2000. Ponadto ukazaliśmy średnią frekwencję względną zapożyczeń z poszczególnych języków na bazie tekstów składających się na Odkrywkę dla okresu obejmującego XX w.

Wystąpieniu towarzyszyły liczne dyskusje, za które chcielibyśmy w tym miejscu gorąco podziękować. Szczególnie do serca wzięliśmy sobie uwagi oraz głosy krytyczne, które z pewnością pomogą nam rozwijać Odkrywkę w pożądanym przez badaczy (nas oraz innych) kierunku!

Tagi