.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Publikacje

Oto lista naszych publikacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z naszymi wspólnymi pracami.

1. Borchmann Ł., Gretkowski A., Graliński F. Approaching Nested Named Entity Recognition with Parallel LSTM-CRFs. In: Ogrodniczuk M., Kobyliński Ł., eds. Proceedings of the PolEval 2018 Workshop. Warsaw, Poland: Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences; 2018:65–73. <http://poleval.pl/files/poleval2018.pdf>

2. Graliński F., Wierzchoń P. Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live. In: Bańko M., Karaś H., eds. Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii.Vol 1. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 2018:59–69.

3. Dzienisiewicz D., Graliński F., Wierzchoń P. RE-RESEARCH.PL: Naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej. In: Bańko M., Karaś H., eds. Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii.Vol 1. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 2018:43–57.

4. Dzienisiewicz D., Graliński F., Wierzchoń P. Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni – głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego. In: Cieśla B., Pietrzak M., eds. Kreatywność językowa w literaturze i mediach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2017:173–188.

5. Dzienisiewicz D., Graliński F., Piotr W. Śledztwo lingwochronologizacyjno-fotodokumentacyjne: o truciu w polskim piśmiennictwie XIX i XX wieku w Trucizny, trucicielki i truciciele. In: Korpalska W., Ślusarczyk W., Wilczyńska R., eds. Medyczne i kulturowe aspekty trucia na przestrzeni dziejów. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera; 2017:81–95.

6. Graliński F. (Temporal) Language Models as a Competitive Challenge. In: Vetulani Z., Paroubek P., eds. Proceedings of the 8th Language & Technology Conference. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2017:141–146.

7. Graliński F., Jaworski R., Wierzchoń P. Towards Automatic Detection of Correct Domain Words in OCR Texts from Polish Digital Libraries. In: Vetulani Z., Paroubek P., eds. Proceedings of the 8th Language & Technology Conference. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2017:274–278.

8. Jassem K., Graliński F., Obrębski T. Pros and Cons of Normalizing Text with Thrax w Proceedings of the 8th Language & Technology Conference. In: Vetulani Z., Paroubek P., eds. Proceedings of the 8th Language & Technology Conference. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 2017:230–235.

9. Graliński F., Jaworski R., Borchmann Ł., Wierzchoń P. The RetroC challenge: how to guess the publication year of a text? In: Antonacopoulos A., Marco B., eds. Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. ACM; 2017:29–34.

10. Dzienisiewicz D. Kwantytatywne aspekty doboru haseł w słownikach (na materiale Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego). In: Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P., eds. Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Warszawa; 2017:79–102. <https://www.researchgate.net/publication/315808632_J_Wawrzynczyk_P_Wierzchon_red_Wokol_300_tysiecy_polskich_slow_Wstep_do_haslownikologii>

11. Graliński F. Jak powstaje słownik efemeryd leksykalnych polszczyzny XIX i XX wieku? In: Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P., eds. Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Warszawa; 2017:103–118. <https://www.researchgate.net/publication/315808632_J_Wawrzynczyk_P_Wierzchon_red_Wokol_300_tysiecy_polskich_slow_Wstep_do_haslownikologii>

12. Borchmann Ł. Słowa, których nie ma w książkach. In: Wawrzyńczyk J., Wierzchoń P., eds. Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Warszawa; 2017:33–46. <https://www.researchgate.net/publication/315808632_J_Wawrzynczyk_P_Wierzchon_red_Wokol_300_tysiecy_polskich_slow_Wstep_do_haslownikologii>

13. Dzienisiewicz D., Wierzchoń P., Graliński F. К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке. Studia Rossica Gedanensia. 2016; 3:97–118.

14. Graliński F., Jaworski R., Borchmann Ł., Wierzchoń P. Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2016; 9924:54–61. <http://www.staff.amu.edu.pl/~rjawor/tsd-article.pdf>

15. Graliński F., Jaworski R., Borchmann Ł., Wierzchoń P. Vive la Petite Différence! Exploiting Small Differences for Gender Attribution of Short Texts. In: CBBLR 2016 Community-based Building of Language Resources, Brno, Czech Republic. Tribun EU; Springer; 2016:9–15. <http://www.staff.amu.edu.pl/~rjawor/tsd-article.pdf>

16. Borchmann Ł. Morpheme Segmentation of Polish: Supervised and Unsupervised Machine Learning Approaches. 2016.

17. Dzienisiewicz D., Wierzchoń P. On the Japaneseness of Polish: A Linguochronological Approach. In: Wawrzyńczyk J., ed. Opuscula Iaponica & Slavica.Vol 3. Warszawa; 2016:53–76.

18. Wierzchoń P., Graliński F. Z kart historii „parcia na” neologizmy. Poradnik Językowy. 2016; 4:110–129.

19. Graliński F., Jaworski R., Borchmann Ł., Wierzchoń P. Gonito.net - Open Platform for Research Competition, Cooperation and Reproducibility. In: Branco, António and Nicoletta Calzolari and Khalid Choukri (eds.), Proceedings of the 4REAL Workshop: Workshop on Research Results Reproducibility and Resources Citation in Science and Technology of Language.; 2016:13–20. <http://4real.di.fc.ul.pt/wp-content/uploads/2016/04/4REALWorkshopProceedings.pdf>

20. Graliński F., Borchmann Ł., Wierzchoń P. ‘He Said She Said’ ― a Male/Female Corpus of Polish. In: Calzolari N., Choukri K., Declerck T., et al., eds. Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA); 2016. <http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/pdf/905_Paper.pdf>

21. Graliński F., Wierzchoń P. RetroC – A Corpus for Evaluating Temporal Classifiers. In: Vetulani Z., Mariani J., eds. Proceedings of 7th Language & Technology Conference. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 2015:245–249. <http://amu.edu.pl/~filipg/gralinski-wierzchon-retroc-2015.pdf>

22. Borchmann Ł., Graliński F., Jaworski R., Wierzchoń P. A semi-automatic method for thematic classification of documents in a large text corpus. In: Mambrini F., Passarotti M., Sporleder C., eds. Proceedings of the Workshop on Corpus-Based Research in the Humanities (CRH). Warszawa: Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences; 2015:13–21. <http://crh4.ipipan.waw.pl/files/9814/4973/5451/CRH4_proceedings.pdf>

23. Wierzchoń P. Jak powstawał Fotosuplement do Słownika warszawskiego i co z tego wyszło. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2015; XV:167–178.

24. Wierzchoń P. 原本画像参照可能なポーランド語のコーパスプロジェクト概要. Opuscula Iaponica & Slavica. 2014; I:23–33.

25. Dzienisiewicz D. Майдановцы, евромайдауны i майданутые − z badań nad wpływem ukraińskiej rewolucji na język rosyjski. Język w Poznaniu. 2015; VI.

26. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

27. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

28. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

29. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

30. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

31. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

32. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

33. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

34. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

35. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

36. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

37. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

38. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

39. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

40. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

41. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

42. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

43. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

44. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

45. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

46. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

47. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

48. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

49. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

50. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

51. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

52. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

53. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

54. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

55. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Fotosuplement do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio; 2014.

56. Dzienisiewicz D., Fedorushkov Y. Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-” / „бес-”). Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog: Białoruś – Rosja – Ukraina. 2014; IV:33–48.

57. Graliński F. Polish digital libraries as a text corpus. In: Vetulani Z., Uszkoreit H., eds. Proceedings of 6th Language & Technology Conference. Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 2013:509–513. <http://amu.edu.pl/~filipg/gralinski-digital-libraries-2013.pdf>

58. Graliński F. Folklorystyka 2.0. In: Grochowski P., ed. NETLOR. Wiedza cyfrowych tubylców. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika; 2013:119–130. <http://amu.edu.pl/~filipg/gralinski-folklorystyka-20-2013.pdf>

59. Marszałek-Kowalewska K., Wierzchoń P. Computer-aided translation of technical texts: a corpus-based study of multiword unit extraction in the modern Persian language. In: Grabowski Ł., Piotrowski T., eds. The Translator and The Computer. Wrocław: Philologica Wratislaviensia; 2013:89–107.

60. Wierzchoń P. Jak badać słownictwo XX wieku dziś. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – sześciolecie metody fotodokumentacyjnej. In: Puppel S., Tomaszkiewicz T., eds. Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe; 2013:557–568.

61. Wierzchoń P. Druga dekada XXI wieku będzie dekadą ‘małej diachronii. In: Chlebda W., ed. Na tropach korpusów. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2013:97–111.

62. Wierzchoń P. Już dwie poznańskie koncepcje wyjaśniania przejaskrawienia dwu warszawskich modeli współczesnej polszczyzny. In: Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A., eds. Cum reverentia</i>, <i>gratia</i>, <i>amicitia. Poznań: Rys; 2013:415–425.

63. Wierzchoń P. Rozwój słownictwa XX w. w świetle teorii lingwochronologizacji. In: Czoj E., ed. Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Seoul: HUFS; 2013:61–79.

64. Wierzchoń P. Z problemów lingwochronologizacji polskiej. Poradnik Językowy. 2013; 7:42–56.

65. Graliński F. Znikająca nerka. Mały leksykon współczesnych legend miejskich. Poznań: Media Rodzina; 2012.

66. Graliński F. Mining the Web for Idiomatic Expressions Using Metalinguistic Markers. In: Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K., eds. Text, Speech and Dialogue.Vol 7499. Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin Heidelberg; 2012:112–118. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2_13>

67. Wierzchoń P. Dlaczego niektórzy badacze języka nie interesują się fotodokumentacyjną rekonstrukcją Suplementu do Słownika warszawskiego? In: Koszko M., Kowalewska K., Puppel J., Wąsikiewicz-Firlej E., eds. Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwa Naukowe UAM; 2012:411–430.

68. Wierzchoń P. Gramatyka chronologizacyjna – z zagadnień neonimiki (na przykładzie języka koreańskiego i polskiego). In: East and Central Europe as a new potential power. Seoul: The Korean Association of Central, East European & Balkan Studies; 2012:418–435.

69. Wierzchoń P. Towards the great lexico-derivational model of the 20th century Polish vocabulary. Иccлeдовaния по cлaвянcким языкaм. 2012; 17:161–178.

70. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Warszawa: Bel Studio; 2012.

71. Grundkiewicz R., Graliński F. How to Distinguish a Kidney Theft from a Death Car? Experiments in Clustering Urban-Legend Texts. In: Proceedings of the RANLP 2011 Workshop on Information Extraction and Knowledge Acquisition. Hissar, Bulgaria: Association for Computational Linguistics; 2011:29–36. <http://www.aclweb.org/anthology/W/W05/W05-0206>

72. Wierzchoń P. Na jakie pytania mógłby odpowiedzieć tworzony w 2. dekadzie XXI w. model leksykalno-derywacyjny polszczyzny XX w.? Investigationes Linguisticae. 2011; XXIII:170–219.

73. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010. Warszawa: Bel Studio; 2011.

74. Wierzchoń P. Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. Warszawa: Bel Studio; 2010.

75. Wierzchoń P. Pięć bardzo skutecznych (sprawdzonych) sposobów na masowe wyodrębnianie wielowyrazowych segmentów podejrzanych o frazematyczność (czyli reproduktów). In: Chlebda W., ed. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Opole: Wydawnictwo UO; 2010:87–125.

76. Wierzchoń P. Torując drogę teorii lingwochronologizacji. Investigationes Linguisticae. 2010; XX:105–185. <http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Wierzchon_20.pdf>

77. Graliński F. Looking for Proverbial Needles in the Proverbial Haystack. In: Kłopotek M.A., Marciniak M., Mykowiecka A., Penczek W., Wierzchoń S.T., eds. Intelligent Information Systems. New Approaches. Siedlce, Poland: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej; 2010:101–111. <http://amu.edu.pl/~filipg/gralinski-proverbial-2010.pdf>

78. Wierzchoń P. Lingwochronografia na usługach słowotwórstwa gniazdowego. Kwartalnik Językoznawczy. 2010; 1(2):50–64.

79. Górny M., Wierzchoń P. Polish Digital libraries as a philologist’s tool. Based on 666 adjectives from the Digital Library of Wielkopolska. Poznań: IJ UAM; 2010.

80. Graliński F. Legendy miejskie w internecie. In: Piątek K., Barabasz A., eds. Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnej rzeczywistości kulturowej. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; 2009:175–186.

81. Graliński F., Walas M. Looking for new words out there. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology.Vol 4. Mrągowo; 2009:213–218. <http://www.proceedings2009.imcsit.org/pliks/149.pdf>

82. Graliński F. Tropiąc czarną wołgę w sieci. O poszukiwaniu legend miejskich w internecie. In: Gumkowska A., ed. Tekst (w) sieci.Vol 2. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2009:253–261.

83. Graliński F.,,… i wyślij to wszystkim znajomym” — o listach łańcuszkowych w Internecie. In: Gańczarczyk G., Grochowski P., eds. Folklor w dobie Internetu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2009:101–113.

84. Wierzchoń P. Fotodokumentacja 3.0. Język. Komunikacja. Informacja. 2009; 4:63–80.

85. Wierzchoń P. 444 przysłówki z tekstów okresu 1900–1939 nieobecne w »Słowniku języka polskiego« pod red. W. Doroszewskiego. Fotosuplement (etiuda letnia). In: Wawrzyńczyk J., ed. Czterdzieści lat minęło... nad „Słownikiem Doroszewskiego”. Warszawa: TAKT; 2009:69–254.

86. Wierzchoń P. Jak prawdy fotodokumentacyjnie szukano i co znaleziono (w materiałach prasowych okresu 1839–1939). In: Mańczak W., Wawrzyńczyk J., eds. Prawda–prawdy–mity–fałsze w językoznawstwie. Warszawa: TAKT; 2009:143–200.

87. Wierzchoń P. Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologizacja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odległość niezerowa”. Poznań: IJ UAM; 2009.

88. Wierzchoń P. Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; 2008.

89. Wierzchoń P. Kotuś. „Verba polona abscondita...” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza. Poznań: IJ UAM; 2008.

90. Wierzchoń P. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894–1984. Tylko sto przykładów. Pruszków k/Łasku: Oficyna Wydawnicza LEKSEM; 2008.

91. Wierzchoń P. ANTI. Poznań: IJ UAM; 2008.

92. Wierzchoń P. Odtwarzalność w granicach jednostki przekładowej. Przegląd Rusycystyczny. 2008; 4:111–139.

93. Wierzchoń P. W poszukiwaniu czasowników nieznanych lingwist(k)om. Język, Komunikacja, Informacja. 2007; II:149–197.

94. Wierzchoń P. Koreańczyk grzeczny jest. In: Marcjanik M., ed. Grzeczność na krańcach świata. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; 2007:1–2.

95. Wierzchoń P. Indeks a tergo jednostek przekładowych „Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego z kluczem polsko-rosyjskim”. Porządek translandowy. Warszawa: Wydawnictwo TAKT; 2007.

96. Wierzchoń P. Excerption of Collocations by Observing the Sequence of Grammatical Properties of Words. Journal of Central & East European Studies. 2006; 8(1):79–109.

97. Wierzchoń P. Indeks a tergo jednostek przekładowych „Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego z kluczem polsko-rosyjskim”. Porządek translatowy. Warszawa: Wydawnictwo TAKT; 2006.

98. Wierzchoń P. Problem informacji frekwencyjnej w słowniku przekładowym. Łódź: IRUŁ; 2006.

99. Wierzchoń P. Z cudzysłowów do poczekalni leksykograficznej II. Warszawa: TAKT; 2005.

100. Wierzchoń P. Automatyczne metody ekscerpcji neologizmów, czyli słowotwórstwo faktograficzne. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2005; VII:221–240.

101. Wierzchoń P. Podstawy gramatyki diakrytologicznej. Speech and Language Technology. 2005; 8:29–63.

102. Wierzchoń P. In search of non-quantitative semiautomatic methods of collocations retrieval. Journal of Central & East European Studies. 2005; 7(1):53–82.

103. Wierzchoń P. Automation of the observation of words in quotes in the excerption of neologisms. In: Siberia Central & Eastern Europe and Korea. The 6 Int. Conference of KABES. Current Issue in Humanities and Social Science. Irkuck; 2005:45–58.

104. Wierzchoń P. Z zagadnień diakryzy w języku koreańskim – perspektywa morfosyntaktyczna. In: The cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Seoul: HUFS Press; 2004:155–178.

105. Wierzchoń P. Pan Tadeusz” („Mr. Thaddeus”) by A. Mickiewicz – towards the economization of the code. Journal of Central & East European Studies. 2004; 6(1):53–82.

106. Wierzchoń P. Gramatyka diakrytologiczna. Studium ortograficzno-kwantytatywne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 2004.

107. Stroński K., Wierzchoń P. The process of vocabulary internationalisation as a sign of cultural unification. In: Nagpal R., ed. A Decade of Change. Reflections in Hungarian and Slavonic Languages, Literatures and Cultures. New Delhi; 2003:130–137.

108. Wierzchoń P. Z cudzysłowów do poczekalni leksykograficznej. Warszawa: Semiosis Lexicographica; 2003.

109. Lapis W., Wierzchoń P. Rekurencja jako narzędzie tworzenia segmentów językowych we współczesnej polszczyźnie. Investigationes Linguisticae. 2003; IX:31–38.

110. Wierzchoń P. Automatyzacja ekscerpcji definiowanych połączeń wyrazowych. Filtry wyrażeń regularnych. In: Krzemińska W., Nowak P., eds. Przestrzenie informacji. Poznań: Sorus; 2002:119–184.

111. Wierzchoń P. The effectiveness of the Word 2000 Polish-language spellchecker. In: Nowak P., Wierzchoń P., eds. Contemporary communication and information systems: selected problems. Poznań: Sorus; 2002:119–173.

112. Wierzchoń P. Czy dzieło otwarte poddaje się analizom strukturalistycznym? Koncepcja rekonstrukcji analizy wymiarowej. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2002; IV:271–283.

113. Wierzchoń P. Internet a leksykografia II. In: Nowak P., Wierzchoń P., eds. Contemporary communication and information systems: selected problems. Poznań: Sorus; 2002:173–219.

114. Wierzchoń P. System wyszukiwania informacji słownikowej. Wstępny projekt elektronicznej edycji »Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny« pod red. H. Zgółkowej. In: Górny M., Nowak P., eds. Dokumenty elektroniczne. Poznań: Sorus; 2001:31–54.

115. Wierzchoń P. Koncepcja automatyzacji klasyfikacji rzeczownika języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w grupy deklinacyjne. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 2001; III:133–142.

116. Wierzchoń P. Z zagadnień teorii deklinacji. Investigationes Linguisticae. 1999; VI:109–132.

117. Wierzchoń P. Internet a leksykografia. In: Górny M., Nowak P., eds. Dokumenty elektroniczne. Poznań: Sorus; 1999:5–21.

118. Wierzchoń P. Dychotomizacja tematyczno-desinencjalna dla potrzeb algorytmizacji deklinacji. Scripta Neophilologica Posnaniensia. 1999; I:59–88.

119. Wierzchoń P. Algorytm syntezy form fleksyjnych rzeczowników pospolitych języka polskiego. (Generowanie paradygmatu na podstawie formy graficznej mianownika i charakterystyki rodzajowej). Investigationes Linguisticae. 1999; V:59–174.

120. Wierzchoń P. Wyraz (najmniejsza jednostka sporna). In: Kordek N., Stroński K., eds. Artis linguisticae paululum. Libellum professori Georgio Bańczerowski sexagenario oblatum. Poznań: IL; 1998:121–170.