.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych UAM

Bliskie spotkania z angielszczyzną

Daniel Dzienisiewicz

Angielski wyraz meeting jest doskonale znany XXI-wiecznym Polakom. Jak jednak było dawniej? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

05/19