.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Niejedno oblicze soc(y)jalizmu

Daniel Dzienisiewicz

W opublikowanym niedawno u nas Dialogu Konserwatysty i Postępowca przywołany został Janusz Korwin-Mikke jako idol tego pierwszego.

Od strony językowej (i nie tylko) jest to postać niezwykle ciekawa, szczególnie, że bardzo często chłoszcze różnej maści socjalizmy i i ich zwolenników, czyli socjalistów (coś nam się wydaje, że na liście frekwencyjnej wyrazów używanych przez JKM te słowa mogłyby uzyskać naprawdę wysokie noty).

Zainspirowało nas to do sprawdzenia, jak socjalizm kształtował się diachronicznie.

03/24