.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Dama z kluczem

Filip Graliński

Oto, można by powiedzieć, dziewiętnastowieczna legenda miejska:

oai:jbc.bj.uj.edu.pl:17254

11/15

Bliskie spotkania z angielszczyzną

Daniel Dzienisiewicz

Angielski wyraz meeting jest doskonale znany XXI-wiecznym Polakom. Jak jednak było dawniej? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

05/19

Sesja egzaminacyjna

Daniel Dzienisiewicz

W związku z rozpoczynającą się sesją wszyscy studenci tradycyjnie szaleją, obgryzają paznokcie ze strachu i zarywają noce nad książkami — napięcie naprawdę czuć w powietrzu! Nas szczęśliwie nic nie zmusza do zarywania nocy, lecz robimy to z własnej woli, nurkując po coraz ciekawsze perełki w oceanie tekstów. A że w dodatku lubimy podkręcać już dość gęstą atmosferę, dziś chcielibyśmy pokrótce przedstawić historię sesji egzaminacyjnej w polszczyźnie.

02/02

Kommunizm

Daniel Dzienisiewicz

We współczesnej polszczyźnie piszemy komunizm, kiedy mówimy o tym, co Józef Mackiewicz określał mianem katastrofy (Katastrofa to nie śmierć połowy ludzkości w wojnie atomowej. Katastrofa to życie całej ludzkości pod panowaniem ustroju komunistycznego). Przyjrzyjmy się innym językom: angielska pisownia to communism, niemiecka — Kommunismus, francuska — communisme, a rosyjska — коммунизм. Co je łączy? Otóż pisane są przez podwójne „m” — są to tak zwane geminaty (podwojone spółgłoski), o których już wspominaliśmy. Czy odnajdziemy takie formy również w polskich tekstach?

01/19

Szynobus tygodnia 5

Daniel Dzienisiewicz

Dziś szynobus zmierza ku pewnej nienowej destynacji.

Autorzy OJ UW piszą, że rzeczownik destynacja oznacza

środ. «cel podróży; miejsce, zwłaszcza kraj, do którego się podróżuje».

Na stronie widnieje również informacja (poparta przykładami), że słowo to występuje w wyrażeniu destynacja turystyczna. Jeśli chodzi o przytoczoną kolokację, to należy się zgodzić, że jest ona stosunkowo nowa, gdyż nie odnalazłem jej w tekstach sprzed 2000 r.:

oai:http://kpbc.umk.pl:81574

Jak sprawa ma się z wyrazem destynacja wziętym z osobna?

10/10