.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych UAM

Turniura i świerszcz

Filip Graliński

Przemija moda, przemijają słowa…

01/06