.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Turniura i świerszcz

Filip Graliński

Przemija moda, przemijają słowa…

01/06