.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych UAM

Ściąganie na egzaminie

Daniel Dzienisiewicz

Do egzaminów jeszcze daleko, ale my już przestrzegamy przed ściąganiem, bo jesteśmy buldogami akademickiej poprawności. My oczywiście nigdy nie ściągaliśmy, ale słyszeliśmy, że istnieją niegodziwcy, którzy uskuteczniają takie praktyki i jesteśmy tym faktem niezmiernie zaniepokojeni oraz zasmuceni. Tym bardziej że studenci V roku ocenili niegdyś, że ściąganie na egzaminie jest dopuszczalne bądź zależne od okoliczności:

oai:http://dlibra.utp.edu.pl:413

Nikt natomiast nie przyznał, że jest to niedopuszczalne. Ale od kiedy w ogóle mówimy o „ściąganiu” na egzaminach?

11/24