.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Sprostowania i polemiki I — Blagier

Jan Wawrzyńczyk

Zmarły pięć lat temu prof. Andrzej Bańkowski zostawił w swym dorobku naukowym m.in. Etymologiczny słownik języka polskiego, dzieło nieukończone, obejmujące hasła z przedziału A-K (tom 1., Warszawa 2000) i L-P (tom 2., Warszawa 2000). Słownik wzbudził duże zainteresowanie w środowisku lingwistycznym, stał się wydarzeniem w leksykografii etymologicznej języka polskiego, dla mnie szczególnie ważnym, wprost bezcennym ze względu na konsekwentnie podawane przez Autora w poszczególnych artykułach hasłowych informacje o charakterze chronologicznym. Lista chronologiczna wyrazów polskich to wielka idea – wciąż niezrealizowana, projekt odległej przyszłości; w tej sytuacji każdy nowy szczegół datacyjny czy redatacyjny ma określone znaczenie, tym bardziej, że grupa datantów i redatantów słownictwa polskiego jest nadal niewielka.

04/23

Ściąganie na egzaminie

Daniel Dzienisiewicz

Do egzaminów jeszcze daleko, ale my już przestrzegamy przed ściąganiem, bo jesteśmy buldogami akademickiej poprawności. My oczywiście nigdy nie ściągaliśmy, ale słyszeliśmy, że istnieją niegodziwcy, którzy uskuteczniają takie praktyki i jesteśmy tym faktem niezmiernie zaniepokojeni oraz zasmuceni. Tym bardziej że studenci V roku ocenili niegdyś, że ściąganie na egzaminie jest dopuszczalne bądź zależne od okoliczności:

oai:http://dlibra.utp.edu.pl:413

Nikt natomiast nie przyznał, że jest to niedopuszczalne. Ale od kiedy w ogóle mówimy o „ściąganiu” na egzaminach?

11/24