.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Awans społeczny a Chałaciński

Daniel Dzienisiewicz

Na s. 102 swojej znakomitej książki Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne Wojciech Chlebda podaje, że wyrażenie awans społeczny pochodzi od Chałacińskiego — jest więc tytułowym skrzydlatym słowem. Zapewne chodzi tutaj o urodzonego w 1904 r. Józefa Chałacińskiego, socjologa, którego praca z 1931 r. nosiła tytuł Drogi awansu społecznego robotnika.

Awans społeczny może być kojarzony z ww. autorem, lecz nie jest jego oryginalnym tworem.

03/15

Jak wyrażamy zrozumienie?

Daniel Dzienisiewicz

Rozumieć w mowie potocznej można na wiele sposobów: można np. czaić bazę, kumać czaczę, kminić, kapować, trybić czy nawet jarzyć. Dowód temu dał np. Stachursky w niezapomnianym Dosko:

I dosko się czuję. I wszystko kapuję. Na lekkiej fazie. Wciąż trybię i jarzę.

Większość z powyższych sformułowań przeniknęła do tekstów w latach 90. XX w. lub dopiero w XXI w.

01/15

Brać na kieł

Daniel Dzienisiewicz

Szukając przysłów w XIX-wiecznej prasie, szczęśliwym trafem natknąłem się na cały ich wysyp w lwowskim „Słowie”:

oai:http://jbc.bj.uj.edu.pl:201397

Od razu moją uwagę zwrócił dentysta, który bierze na kieł. Co to w ogóle znaczy?

11/22