.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Starsi bracia w wierze

Daniel Dzienisiewicz

Popularne sformułowanie starsi bracia w wierze odnoszone jest współcześnie do żydów i przypisywane jest Janowi Pawłowi II, który miał użyć go po raz pierwszy w 1986 r. W środowiskach katolickich było ono jednak stosowane już wcześniej.

03/12