.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Szkielet w drzewie

Filip Graliński

Zawsze inspirujący — dla maniaków przetrząsania starych gazet — Dr. Beachcombing szuka doniesień o trupach w drzewach.

Proszę bardzo:

oai:jbc.bj.uj.edu.pl:143472

05/07

Stepując o muzyce pop

Filip Graliński

W dzieciństwie słoń nadepnął mi na ucho, więc nie odróżniam Arvo Pärta od ZZ Top. Na czym polega lepszość pierwszego od drugich, miałem nadzieję dowiedzieć się z książki Grzegorza Piotrowskiego Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły. Niestety, nie dowiedziałem się. Jako osobnik estetycznie głuchy zanurzyłem się więc tylko w warstwę metajęzykową książki Piotrowskiego.

[…] określenie pop song pojawiło się w amerykańskiej prasie już w 1926 roku (do końca lat czterdziestych słowa pop w kontekście muzycznym używano w cudzysłowie, w latach pięćdziesiątych funkcjonowało już jako oczywiste). [Grzegorz Piotrowski, Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016, s. 79]

05/02

Awans społeczny a Chałaciński

Daniel Dzienisiewicz

Na s. 102 swojej znakomitej książki Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne Wojciech Chlebda podaje, że wyrażenie awans społeczny pochodzi od Chałacińskiego — jest więc tytułowym skrzydlatym słowem. Zapewne chodzi tutaj o urodzonego w 1904 r. Józefa Chałacińskiego, socjologa, którego praca z 1931 r. nosiła tytuł Drogi awansu społecznego robotnika.

Awans społeczny może być kojarzony z ww. autorem, lecz nie jest jego oryginalnym tworem.

03/15

XIX-wieczni programiści

Daniel Dzienisiewicz

Dziś będzie nieco fragmentarycznie, ale to nic: miłe wrażenia należy dozować z głową i czasem warto pozostawić niedosyt.

Czy programista to nowy wyraz? I tak i nie. Tak, bo w znaczeniu ‘osoba, która tworzy programy komputerowe’ występuje co najmniej odkąd powstały komputery. Nie, bo… w takiej formie graficznej istniał już stosunkowo dawno. Należy zatem uznać go za neosemantyzm.

10/28

Przedwojenne wieżownice

Daniel Dzienisiewicz

Amerykańskie skyscrapers określane są w polszczyźnie takimi wyrazami i wyrażeniami, jak wieżowiec, wysokościowiec czy drapacz chmur (prawie dosłowne tłumaczenie ang. skyscrapers). Wszystkie te jednostki pojawiły się w polszczyźnie już w pierwszej połowie XX w.:

oai:http://cyfrowa.chbp.chelm.pl:8814

10/13