.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Wycieczka do Rygi

Filip Graliński

Dzisiaj przyczynek do chronologizacji niepokojącego (dla żołądka) reproduktu.

oai:ebuw.uw.edu.pl:82290

Tak więc Ryga należy w polszczyźnie do frazeologicznie „obciążonych” miast (wcześniej pisaliśmy o Choroszczy, być może też Madera zostanie kiedyś do nich zaliczona?)

Swoją drogą, ciekawe że moi młodsi koledzy nie znali tego zwrotu, ja sam dobrze pamiętam, gdy usłyszałem go po raz pierwszy w dzieciństwie — w polskim tłumaczeniu serialu „Alf”!

05/25

Życzenia i koreański bonus

Filip Graliński

oai:wbc.poznan.pl

04/16

Aikido najelegantszą ze sztuk wojennych, czyli o japońskich sztukach walki w Polsce

Daniel Dzienisiewicz

Kiedyś pisaliśmy o pewnym Japończyku, który odwiedził nasze strony pod koniec XIX w. Innym razem popełniliśmy artykuł o japonizmach w języku polskim z perspektywy chronologizacyjnej, który ukazał się w znakomitym Opuscula Iaponica et Slavica. Spośród opisywanych wyrazów wyodrębniliśmy grupę tematyczną ‘nazwy sztuk walki’. Dziś chcielibyśmy pokrótce zwrócić uwagę na to zagadnienie.

11/28