.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Zima stulecia zdarza się dość często

Daniel Dzienisiewicz

Ostatnio zrobiło nam się trochę bardziej wiosennie, ale nie dajmy się zwieść pozorom… wszak do końca zimy jeszcze daleko! Ta smutna konstatacja sprzyja rozważaniom na temat zimowych wrażeń i wybieganiu myślami w przeszłość, ku minionym zimom, które bywały wcale ostre. Wprawdzie sformułowanie zima stulecia jest dość nowe, bo sięgające drugiej połowy XX w., ale z wyjątkowo surowymi zimami ludzie mieli przecież do czynienia od dawien dawna.

02/16

Akcja redatacja

Daniel Dzienisiewicz

Dziś krótko i zwięźle o badaniach redatacyjnych.

Czym w ogóle są tytułowe redatacje? Redatacje to nic innego jak „podważanie” już istniejących hipotez chronologizacyjnych dotyczących jednostek języka. Dlaczego warto zajmować się tego rodzaju działalnością badawczą? Warto przede wszystkim dlatego, że tylko prawda jest ciekawa. Przyrost tekstów w formie elektronicznej umożliwia bowiem odnalezienie poświadczeń wcześniejszych od jednostek już opatrzonych informacją chronologizacyjną. Badacz rzetelny i dociekliwy nie może przejść obok takiej informacji obojętnie. Tym bardziej że w sposób znaczący wzbogaca ona wiedzę na temat języka. W dobie nowoczesnych technologii językoznawstwo historyczne nie może istnieć bez informacji o najwcześniej odnalezionych świadectwach użycia jednostek języka w tekstach.

09/09