.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Od kiedy znamy second handy?

Daniel Dzienisiewicz

W jakiś magiczny sposób w me ręce trafiła (a raczej pojawiła się na ekranie mojego komputera) praca pt. Od obyczaju do mody. Przemiany życia codziennego (red. J. Zalewska i M. Cobel-Tokarska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014). W rozdziale 18. zatytułowanym Second hand. Indywidualizm w społeczeństwie masowym Sylwia Mordak (s. 391) pisze:

Sklepy z używaną odzieżą mają wiele nazw. W Polsce bardzo dobrze przyjęła się nazwa second hand, którą będę posługiwała się w pracy. Ten termin obowiązuje także w Anglii, a do Polski najwięcej ubrań sprowadzanych jest właśnie z Wysp Brytyjskich. Myślę, że właśnie dlatego jest tak popularny w naszym kraju. Dodatkowo nie ma ona negatywnego wydźwięku, tak jak polskie określenie szmateks, ciupek, lumpeks czy ciucholand. Nie udało mi się znaleźć informacji o tym, kiedy po raz pierwszy użyto słowa second hand.

01/07

Scena polityczna

Daniel Dzienisiewicz

Książka Dariusza Fikusa pt. „Mowa gazetowa” (Rzeczpospolita, 1994) jest zbiorem felietonów publikowanych w „Rzeczpospolitej” w latach 1992-1994. W tamtym okresie byłem oczywiście dzieckiem, więc nie mogłem czytać jej tuż po wydaniu. Nabyłem ją jednak w tym tygodniu i pochłaniam z wielkim zainteresowaniem, ponieważ jest poświęcona językowi polskiej prasy po roku 1989. Jako wielki miłośnik tej problematyki nie mogę sobie bowiem odmówić tej przyjemności.

Jeden z pierwszych tekstów w książce opisuje pochodzący z języka angielskiego frazem scena polityczna (s. 11-12).

12/17

Komputer – kto da wcześniej?

Daniel Dzienisiewicz

Kolejny konkurs chronologizacyjny! Tym razem na tapet bierzemy wyraz komputer.

W naszych zbiorach rzeczownik ten ujawnia się najwcześniej w 1965 r. Kontekst odsyła nas jednak do tekstu starszego o rok:

oai:http://bbc.uw.edu.pl:274

Kto da wcześniej?

09/21