.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Garnitur władzy

Daniel Dzienisiewicz

Na łamach naszego bloga była już mowa o garniturach, jednak nie wspominaliśmy jeszcze o zgoła odmiennym rodzaju odzienia – o garniturze władzy.

SJP Szym podaje m.in. następujące znaczenie słowa garnitur:

«grupa ludzi o podobnym poziomie kompetencji, ważności lub wpływów»

Okazuje się więc, że w gruncie rzeczy garnitur władzy oznacza po prostu… grupę ludzi sprawujących władzę. Aby jednak język był obrazowy, trzeba przecież go upiększać i „ubierać” w najróżniejsze stroje, a garnitur w swej elegancji nadaje się do tego jak ulał!

02/25