.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Masówka

Daniel Dzienisiewicz

Słownik PWN M. Szymczaka podaje trzy znaczenia uniwerbizmu masówka:

  1. pot. «zebranie w zakładzie pracy zwołane przez działaczy partyjnych lub związkowych»
  2. pot. «towar tego samego rodzaju produkowany w wielkich ilościach»
  3. pot. «literatura, muzyka, film o niewielkiej wartości artystycznej, przeznaczone dla przeciętnego odbiorcy»

Rzeczownik sam w sobie nie jest nowy, występował już w XIX w. w języku technicznym:

oai:http://jbc.bj.uj.edu.pl:27676

10/14

O wałęsizmach, skrzydlatych słowach i gwarach

Daniel Dzienisiewicz

Na początek dowód video.

Słowa ani me, ani be, ani kukuryku wypowiedziane przez Lecha Wałęsę pod adresem Aleksandra Kwaśniewskiego pod koniec debaty kandydatów na prezydenta w 1995 roku (ok. 6:30 w wyżej przywołanym filmie) wywołały oddźwięk społeczny, czego przykładem był popularny wówczas utwór muzyczny Bohdana Smolenia pod tym samym tytułem. Doprowadziło to do reprodukowania tego sformułowania w najróżniejszych kontekstach, np.:

oai:www.sbc.org.pl:70871

09/16