.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Wystąpienie na konferencji DATeCH

Filip Graliński

Odnotujmy tutaj wystąpienie obok podpisanego na konferencji DATeCH, która odbyła się dniach 1 i 2 czerwca w Getyndze. Tytuł wystąpienia to The RetroC challenge: how to guess the publication year of a text?

06/02