.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Jeszcze o konferencjach: „VII Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika”

Daniel Dzienisiewicz

Opisywana wczoraj konferencja poświęcona komunikacji potocznej nie była jedynym ważkim wydarzeniem dobiegającego właśnie końca tygodnia. Otóż w czwartek (11.05) piszący te słowa wraz z kol. Łukaszem Borchmannem uczestniczył w VII Konferencji Historycznojęzykowej z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika.

Poważni prelegenci

Poważni prelegenci

05/14

Wystąpienie na konferencji „Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich”

Filip Graliński

Z pewnym opóźnieniem odnotowujemy nasz udział w konferencji „Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich” (V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Kultura Komunikacji Językowej”). … chociaż poniekąd pisaliśmy o referowanych tam badaniach w postach o andersiaku, guzdralskiej i dykciarzu. Nasze wystąpienie zatytułowane było „Odkrywka jako innowacyjne narzędzie informatyczne do badania polskiej leksyki potocznej. Przykłady zastosowania”.

Odkrywka jako innowacyjne…

Odkrywka jako innowacyjne…

05/13