.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Wyjątki od prawa Zipfa

Filip Graliński

Jakie słowa łamią prawo Zipfa (ogólnie w językach, nie tylko w polszczyźnie)? Chodzi nam o drugie prawo Zipfa [1: 31]:

elementy językowe częściej używane są na ogół mniejsze od elementów językowych rzadziej używanych [1: 32]

W szczególności: im częstszy wyraz, tym krótszy, im rzadszy — tym dłuższy.

12/02