.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Tytus Albucjusz udawał Greka

Daniel Dzienisiewicz

Profesor Jerzy Bralczyk w odpowiedzi na pytanie o pochodzenie frazeologizmu udawać Greka pisze:

Nierozumienie treści bywa w powiedzeniach wiązane z nieznajomością języka. Mówimy zatem siedzę jak na tureckim kazaniu, to dla mnie chińszczyzna itp., gdy chcemy powiedzieć, że nie wiemy, o co chodzi. Grek według tego powiedzenia nie rozumie po polsku. Kiedy o kimś mówimy, że udaje Greka, mamy na myśli, że udaje kogoś, kto nie rozumie, o co chodzi – a w istocie dobrze wie. Dlaczego mowa tu akurat o Greku, nie jest dla mnie jasne.

Do tej pory proweniencja tego zwrotu również była dla mnie niejasna (i ciągle jest). Analiza źródeł pozwala mi jednak snuć pewne domysły, pokuszę się więc dziś o postawienie hipotezy etymologicznej.

10/21