.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Kommunizm

Daniel Dzienisiewicz

We współczesnej polszczyźnie piszemy komunizm, kiedy mówimy o tym, co Józef Mackiewicz określał mianem katastrofy (Katastrofa to nie śmierć połowy ludzkości w wojnie atomowej. Katastrofa to życie całej ludzkości pod panowaniem ustroju komunistycznego). Przyjrzyjmy się innym językom: angielska pisownia to communism, niemiecka — Kommunismus, francuska — communisme, a rosyjska — коммунизм. Co je łączy? Otóż pisane są przez podwójne „m” — są to tak zwane geminaty (podwojone spółgłoski), o których już wspominaliśmy. Czy odnajdziemy takie formy również w polskich tekstach?

01/19

Bez komentarza 7

Filip Graliński

12/05