.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Krótka historia rozumu i godności człowieka

Łukasz Borchmann

W tekście Znamy już młodzieżowe słowo roku 2016, który, mam wrażenie, przewinie się jeszcze na tym blogu, pojawia się skrótowiec RiGCz (rozum i godność człowieka). Jak czytamy:

Fraza „rozum i godność człowieka” pojawiła się po raz pierwszy w apelu obrońców religii i pamięci Jana Pawła II w roku 2012, kopiowanym w dyskusjach internetowych jako tzw. pasta.

Sformułowanie tu zawarte jest na tyle nieostrożne, że chciałoby się odpowiedzieć na nie innym internetowym reproduktem: no tak było, nie zmyślam.

01/13

sklepy internetowe i…

Filip Graliński

Coraz więcej kupujemy w sklepach internetowych i coraz mniej w… No właśnie, jak nazwać sklep „nieinternetowy”? Po angielsku mamy ładnie „brick and mortar shop/store” (czyli taki „murowany” sklep), po niemiecku — bez polotu „konventionelles Geschäft”. A po polsku?

10/22