.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Instytutu Językoznawstwa i Pracowni Systemów Informacyjnych UAM

Język polski po 8:41

Filip Graliński

Niektórym badaczom języka wystarczy analizowanie zmian w języku w „grubych” okresach („polszczyzna dwudziestolecia”, „słownictwo powojenne”), inni rozpatrują dekady, lepiej: lata. Nas to nie zadowala, bywa przecież, że zmiana w słownictwie jest momentalna — inna była polszczyzna rankiem 10 kwietnia 2010 roku, inna — wieczorem.

04/10