.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Re-research.pl w służbie hasłownikologii

Daniel Dzienisiewicz

Po pierwsze, chciałbym powiedzieć dzień dobry po dwutygodniowej nieobecności. Po drugie, ważniejsze − pragniemy z wielką przyjemnością poinformować, iż niedawno ukazała się obszerna − zarówno pod względem objętości, jak i głębi zawartych w niej treści − praca pod redakcją Jana Wawrzyńczyka i Piotra Wierzchonia zatytułowana Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii (Warszawa 2017, BEL Studio). Można ją przeczytać tutaj bez konieczności rejestrowania się na stronie (tradycjonaliści mogą zaopatrzyć się w wersję papierową).

Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii

Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii

04/21

Mamy nowy artykuł

Daniel Dzienisiewicz

Z radością pragniemy zakomunikować, że w najnowszym numerze znakomitego czasopisma „Studia Rossica Gedanensia” ukazał się nasz tekst.

Okładka

Okładka

Artykuł nosi tytuł К вопросу о хронологизации русских заимствований в польском языке (Przyczynek do chronologizacji rosyjskich zapożyczeń w języku polskim) i można przeczytać go na stronie czasopisma (link powyżej).

01/16