.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Wycieczka do Rygi

Filip Graliński

Dzisiaj przyczynek do chronologizacji niepokojącego (dla żołądka) reproduktu.

oai:ebuw.uw.edu.pl:82290

Tak więc Ryga należy w polszczyźnie do frazeologicznie „obciążonych” miast (wcześniej pisaliśmy o Choroszczy, być może też Madera zostanie kiedyś do nich zaliczona?)

Swoją drogą, ciekawe że moi młodsi koledzy nie znali tego zwrotu, ja sam dobrze pamiętam, gdy usłyszałem go po raz pierwszy w dzieciństwie — w polskim tłumaczeniu serialu „Alf”!

05/25

Święta święta i po świętach

Filip Graliński

oai:ebuw.uw.edu.pl:91928

12/27