.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Samochód studyjny czy studialny?

Daniel Dzienisiewicz

Ostatnio trochę ruszyło się u nas od strony motoryzacyjnej. Jedziemy więc dalej.

W komunikacie Rady Języka Polskiego pt. Samochód studialny, zamieszczonym w zeszycie 5. „Poradnika Językowego” w 2002 r.1, rozstrzygano, która forma, studyjny czy studialny, powinna być stosowana przy opisie pewnego typu samochodu do badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Sekretarz Rady, autorka komunikatu, wskazywała, iż w stosunku do samochodu, który służy celom badawczym lepiej używać przymiotnika studialny, ponieważ pochodzi on od rzeczownika studia (‘wnikliwe badanie naukowe nad jakimś przedmiotem’). Zastrzegła jednak, że istnieje możliwość, iż samochód studyjny jest frazeologizmem, a więc połączeniem, w którym semantyka poszczególnych komponentów nie wpływa na globalne znaczenie związku wyrazowego. Autorowi pytania poradzono jednak, aby upowszechniał formę samochód studialny, jeśli zależy mu na przejrzystości terminologii motoryzacyjnej.

Taka odpowiedź mogłaby wydawać się ze wszech miar słuszna, jeśli rozpatrywalibyśmy ten wyraz wyłącznie z pozycji poprawnościowych. Nas jednak bardziej interesuje uzus.

12/09

Pogromcy wikipediowych mitów — „samochód”

Filip Graliński

Na Wikipedii w haśle Samochód czytamy:

Słowo „samochód” utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające „automobil”. Termin „samochód” pochodzi od słów „sam” i „chód”, a więc określa pojazd samodzielnie się poruszający, czyli z własnym napędem.

Taaa… A to chyba jeszcze przed I wojną światową, no nie?

oai:bcul.lib.uni.lodz.pl:13680

12/07