.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Wyjątki od prawa Zipfa

Filip Graliński

Jakie słowa łamią prawo Zipfa (ogólnie w językach, nie tylko w polszczyźnie)? Chodzi nam o drugie prawo Zipfa [1: 31]:

elementy językowe częściej używane są na ogół mniejsze od elementów językowych rzadziej używanych [1: 32]

W szczególności: im częstszy wyraz, tym krótszy, im rzadszy — tym dłuższy.

12/02

Historia autyzmu, historia z autyzmem

Łukasz Borchmann

Termin autyzm został wprowadzony przez Eugeniusza Bleulera jako określenie pewnej grupy objawów schizofrenii. W tym znaczeniu używano go również w Polsce i tak w sprawozdaniu z posiedzenia lwowskiego towarzystwa lekarskiego czytamy:

12/01

W 2139 „będą na świecie sami warjaci”, czyli historia pewnych ekstrapolacji

Łukasz Borchmann

Czytelnicy „Orędownika” w roku pańskim 1936 zaznajomić mogli się ze ściśle matematycznymi obliczeniami, na mocy których – a tak przynajmniej można by sądzić – dowiedziono, iż w roku 2139 świat będzie się składał z samych tylko warjatów:

10/29