.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Bart Simpson burmistrzem Lipian

Filip Graliński

Wejdźcie na stronę http://bip.lipiany.pl/drukuj/1100. Strona przeznaczona do druku, ale oczywiście nie musicie jej drukować. Wygląda jak najnudniejsza strona na świecie — „Zarządzenie w sprawie: zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego”.

10/08