.pl .en .de .ru
Interdyscyplinarny blog badawczy pracowników Zakładu Infolingwistyki i Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego UAM

Bez komentarza 13

Filip Graliński

02/08

Historia autyzmu, historia z autyzmem

Łukasz Borchmann

Termin autyzm został wprowadzony przez Eugeniusza Bleulera jako określenie pewnej grupy objawów schizofrenii. W tym znaczeniu używano go również w Polsce i tak w sprawozdaniu z posiedzenia lwowskiego towarzystwa lekarskiego czytamy:

12/01